วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๑๙ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๕๗ เรื่อง ติดตามรับชม (ประกาศมาแล้ว 1948 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๐๐๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ติดตามรับชมสารคดีสั้นในรายการโทรทัศน์ (ประกาศมาแล้ว 1948 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๕๗ เรื่อง อนุมัติถอนคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 1948 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๐๐๔ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ติดตามรับชมสารคดีสั้นในรายการโทรทัศน์ (ประกาศมาแล้ว 1948 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2555 เรื่อง ชบ0037.1/ว29 ล.ว. 4 มี.ค. 54 เรื่อง การติดตามรับชมรายการ"มหาดไทยไขปัญหา"ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1948 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๕๘๓ เรื่อง การติดตามรับชมการเปิดโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1948 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๕๘ เรื่อง ติดตามรับชม (ประกาศมาแล้ว 1948 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๓๐๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1948 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๗ เรื่อง อนุมัติถอนคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี (อบต.เขาไม้แก้ว) (ประกาศมาแล้ว 1948 วัน) ประเภท1