วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.1/10439 ลว. 3 พ.ค. 60 (อ.ศรีราชา) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 257 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.1/10439 ลว. 3 พ.ค. 60 (อ.สัตหีบ) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 257 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.1/10439 ลว. 3 พ.ค. 60 (ทต.บางละมุง) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 257 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.1/10439 ลว. 3 พ.ค. 60 (ทต.นาจอมเทียน) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 257 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.1/10439 ลว. 3 พ.ค. 60 (ทต.เขตรอุดมศักดิ์) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 257 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.1/10439 ลว. 3 พ.ค. 60 (ทม.สัตหีบ) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 257 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.1/10439 ลว. 3 พ.ค. 60 (อบต.แสมสาร) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 257 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.1/10439 ลว. 3 พ.ค. 60 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (อบจ.ชบ) (ประกาศมาแล้ว 257 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10537 ลว 4 พ.ค.60 การสำรวจ ตรวจสอบสถานที่ตั้งในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละกลุ่มพื้นที่ (Clusters) (ประกาศมาแล้ว 258 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10536 ลว 4 พ.ค.60 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 258 วัน) ประเภท1