ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560
   
 
    ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2560