ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนผังเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถการปิดการจราจร ที่จอดรถและการใช้บริการรถสองแถวไปจอดรอรับ ส่ง สำหรับ พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ในวันที่ 2
   
 
    แผนผังเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถการปิดการจราจร ที่จอดรถและการใช้บริการรถสองแถวไปจอดรอรับ ส่ง สำหรับ พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2560