(บริการประชาชน) ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ
     
(บริการประชาชน) ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ ประกาศเทศบาลเมองหนองปรือ เรื่องกำหนดวันและสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 4
   
 
   

ประกาศเทศบาลเมองหนองปรือ เรื่องกำหนดวันและสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 4

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2560