(บริการประชาชน) ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ
     
(บริการประชาชน) ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ ประกาศเทศบาลเมืองหนองปรือ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ. 2560
   
 
   

ประกาศเทศบาลเมืองหนองปรือ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ. 2560

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2560