(บริการประชาชน) ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ
     
(บริการประชาชน) ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ ประกาศการจัดทำแผนพฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี 2560 ของเทศบาลเมืองหนองปรือ
   
 
   

ประกาศการจัดทำแผนพฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี 2560 ของเทศบาลเมืองหนองปรือ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2560