ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่มีรายชื่อปรากฏตามเอกสาร ให้ท่านยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จังหวั
   
 
   

เกษตรกรที่มีรายชื่อปรากฏตามเอกสาร ให้ท่านยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2560