ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการน้ำนมแม่ไออุ่นรักจากอกแม่สู่ลูกรักขึ้น ส่งเสริมการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมเพียงพอ
   
 
    โครงการน้ำนมแม่ไออุ่นรักจากอกแม่สู่ลูกรักขึ้น ส่งเสริมการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมเพียงพอ พรอมสร้างความรักความอบอุ่น และพัฒนาสมองตั้งแต่แรกเกิด ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่นตั้งแต่แรกเริ่มของการมีชีวิต ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย และเติบโตเป็นเยาวชนที่มีสุขภาพกายและจิต
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2560