ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหนองปรือ และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองปรือ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศก์ เวียนเทียน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ณ วัดใกล้บ่านท่าน
   
 
   

         เทศบาลเมืองหนองปรือ และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองปรือ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศก์ เวียนเทียน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ณ วัดใกล้บ่านท่าน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2560