ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหนองปรือ ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น คำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ศูนย์กลางรับความคิดเห็นของประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุงและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี
   
 
   

         เทศบาลเมืองหนองปรือ ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น คำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ศูนย์กลางรับความคิดเห็นของประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุงและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี และแสดงความจำนงในการตอบคำถามด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2560