อัลบั้มภาพ : กำหนดการอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน จากผู้แทนพระองค์ วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560