อัลบั้มภาพ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (ต้นกล้าครอบครัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการค้าประ